Kadry

Zadaniem programu jest wspomaganie prac związanych z obsługą prac realizowanych w wydziale kadr. Program zajmuje się kompleksowym zarządzaniem danymi kadrowymi. Dane pracowników zarejestrowanych w tym programie mogą posiadać status bieżący lub archiwalny. Kartoteka bieżąca zawiera dane pracowników aktualnie zatrudnionych. W tym miejscu użytkownik ma możliwość dokonywania wszelkich zmian i poprawek danych pracownika oraz rejestracji nowych osób. U pracownika 0 statusie archiwalnym możemy jedynie wprowadzać zmianę lub poprawkę absencji oraz parametrów ZUS. Istnieje możliwość przywrócenia omyłkowo zwolnionego pracownika do kartoteki bieżącej. Z programu mogą korzystać zarówno pojedyncze jednostki, jak i zespoły jednostek. Program Kadry nie tylko ułatwia gromadzenie wszystkich potrzebnych informacji o pracownikach, ale także kontroluje formalną poprawność prowadzonej dokumentacji. Za pomocą programu można prowadzić ewidencję kadrową pracowników, wyliczać staże pracy, rozliczać urlopy tworzyć i drukować różnorodne zestawienia, listy i pisma, przygotowywać zgłoszenia do ZUS.