PALIWA — ZWROT AKCYZY PALIWOWEJ

Zadaniem programu PALIWA jest wspomaganie prac związanych z rejestracją zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze. Warunkiem pełnego wykorzystania modułu jest ścisła współpraca z programami podatkowymi. Moduł umożliwia prowadzenie pełnej obsługi kartotek wnioskodawców tzn.: rejestracje wniosków o zwrot akcyzy paliwowej, wystawianie decyzji pozytywnej lub odmownej na przyznanie dotacji w oparciu o modyfikowalne szablony tekstów decyzji. Wystawienie wezwania w sprawie uzupełnienia braków dokumentacyjnych, poprawienia błędów we wniosku.