PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH

Program umożliwia naliczanie podatku i wystawianie decyzji, przegląd, korygowanie oraz zatwierdzanie opłat związanych z gruntami, lasami i nieruchomościami. Obsługuje operacje dotyczące zakupu, sprzedaży części lub całości gospodarstwa, gruntów rolnych i leśnych oraz nieruchomości objętych łącznym zobowiązaniem. Podczas rejestracji danych o podatniku i wielkości posiadanych własności program automatycznie generuje karty kontowe podatników, dokonuje w nich odpowiednich zapisów księgowych dotyczących przypisów lub odpisów podatku. Realizuje i w pełni kontroluje wszystkie dopuszczane prawem funkcje nie wymagając od operatora jakichkolwiek ręcznych modyfikacji w budowanych przez podsystem ratach, które w sposób automatyczny zapisywane są na kartach kontowych podatników w programie windykacyjnym. Program generuje informacje niezbędne dla przygotowania sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Pozwala na wykonywanie wydruków dotyczących różnego rodzaju zestawień oraz zawiadomień o zmianie wysokości opłat. Istnieje możliwość importu (przeniesienia) danych z programu aktualnie użytkowanego. Stopień odzyskania danych jest zależny od rodzaju używanego oprogramowania.