PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

Program umożliwia obsługę prac wydziałów finansowych urzędów miast i gmin związanych z naliczaniem i windykacją opłat za użytkowanie gruntów, lasów i nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Obsługuje operacje związane z zakupem, sprzedażą części lub całości gospodarstwa, gruntów rolnych i leśnych oraz nieruchomości objętych łącznym zobowiązaniem podatkowym. Podczas rejestracji danych o podatniku i wielkości posiadanych własności program automatycznie generuje karty kontowe podatników, dokonuje w nich odpowiednich zapisów księgowych dotyczących przypisów lub odpisów podatku.