Rozrachunki

Programu wspomaga prace przy prowadzeniu rozrachunków z kontrahentami. Automatyzuje działania związane z powstaniem zobowiązania poprzez ewentualne dodatkowe operacje jak np. rozłożenie na raty, umorzenia i inne aż do wpłaty. Warunkiem pełnego wykorzystania modułu jest ścisła współpraca z modułem Finanse i Księgowość.