SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW i REJESTRACJI SPRAW

System Obiegu Dokumentów i Rejstacji Spraw jest przeznaczony do wspomaganie pracy wszystkich komórek organizacyjnych (jednostek) Urzędów gmin, powiatów, miast oraz dowolnych jednostek gdzie występuje przepływ dokumentów. Jest to system rejestracji dokumentów, elektronicznego obiegu w całej strukturze organizacyjnej Urzędu oraz poszczególnych procesów realizacji tych pism. Program oferuje możliwość integracji z dowolną Elektroniczną Skrzynką Podawczą w zakresie odbioru dokumentów. Centralny Rejestr Obiegu Dokumentów Systemu Genesis jest nowoczesnym, wielomodułowym, skalowalnym systemem do wspomagania przebiegu procesów biznesowych w zakresie obiegu i obsługi korespondencji. Pozwala w znacznym stopniu wyeliminować „papierowy” obieg dokumentów. Poszczególne moduły systemu i nowoczesna technologia wykonania stanowią podstawę do szybkiego i elastycznego dostosowania konfiguracji do potrzeb użytkownika. W obecnych czasach, w dobie społeczeństwa informacyjnego, szybkość dostępu do informacji jest niezwykle istotna, zwłaszcza że ciągle występuje tendencja do zwiększania się ilość przychodzących i tworzonych dokumentów. Ilość spływających faksów, poczty, poczty elektronicznej i innych dokumentów jest na tyle duża, że kierowanie ich do właściwych osób (urzędników) oraz nadzór nad terminowości odpowiedzi staje się dużym problemem.