Budżet

Zadaniem programu jest informatyczne wspomaganie prac przy tworzeniu budżetu urzędów miast, gmin i innych im podległych jednostek organizacyjnych w ujęciu tradycyjnym (klasyfikacja budżetowa) lub zadaniowym oraz ujmowania każdej jego zmiany. Program automatyzuje prace związane z projektowaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, planowaniem i ewidencjonowaniem w ciągu roku wszystkich zmiany w przyjętym budżecie oraz rejestrowaniem wykonania tego budżetu zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych. Warunkiem pełnego wykorzystania modułu jest ścisła współpraca z modułem Finanse i Księgowość.