WINDYKACJA OPŁAT I PODATKÓW

WINDYKACJA OPŁAT i PODATKÓW jest programem zintegrowanym z księgowością zobowiązań podatkowych oraz innych należności (np. opłaty różne, woda). Program zakresem funkcjonalnym obejmuje komplet zagadnień związanych z windykowaniem należności podatkowych i nie podatkowych. Obsługuje osoby fizyczne i prawne z podziałem na karty podatnika uwzględniające selekcję ze względu na rodzaj dochodu. Pozwala na automatyczną wymianę danych z wszystkimi programami podatkowymi.