Kasa

Program służy do automatyzacji pracy kasy w jednostkach samorządowych i rządowych. Umożliwia rejestrację i księgowanie wpłat podatnika. Aplikacja wyszukuje wszystkie zobowiązania pieniężne wybranej z kartoteki osoby fizycznej lub prawnej np.: podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Dokonuje wpłaty na karcie kontowej podatnika związanej ze wskazanym rodzajem należności. Kasa ściśle zintegrowana jest z modułami windykacyjnymi w związku z czym księgowanie odbywa się bezpośrednio na kartach kontowych w systemie windykacyjnym. W efekcie praca w windykacji ogranicza się do wystawiania upomnień, tytułów. Księgowane są wszystkie wpływy dokonane przelewem. Można rejestrować wypłaty na podstawie przygotowanych w likwidaturze lub w inny programach list. Aplikacja wyszukuje wszystkie zobowiązania pieniężne jednostki budżetowej wobec wybranej z kartoteki osoby fizycznej lub prawnej np.: zaliczki, wynagrodzenia, zwroty wadium, dodatki czynszowe, diety radnego itp. Może być eksploatowany na wielu stanowiskach kasowych. Za pomocą programu można wystawiać dokumenty kasowe, prowadzić na bieżąco raporty kasowe i weryfikować je ze stanem gotówki w kasie, przeglądać zamknięte raporty i je księgować.