OPŁATA ZA WODĘ I ŚMIECI

San Genesis

Program pozwala na wspomaganie realizacji obowiązków gminy wynikających z  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Program zapewnia ewidencjonowanie, rozliczanie oraz egzekucję należności za usuwanie odpadów, nieczystości stałych oraz płynnych. Umożliwia naliczanie należności, przegląd, korygowanie oraz zatwierdzanie opłat na podstawie liczby mieszkańców, licznika zużycia wody, ryczałtu lub innego sposobu rozliczania zgodnie z uchwałą rad miasta (gminy). Podczas rejestracji danych o podatniku i wielkości posiadanych własności program automatycznie generuje karty kontowe płatników, dokonuje w nich odpowiednich zapisów księgowych dotyczących przypisów lub odpisów należności. Realizuje i w pełni kontroluje wszystkie dopuszczane prawem funkcje, nie wymagając od operatora, jakichkolwiek ręcznych modyfikacji w budowanych przez podsystemy ratach, które w sposób automatyczny zapisywane są na kartach kontowych podatników w programie windykacyjnym. Program generuje informacje niezbędne dla przygotowania sprawozdań. Pozwala na wykonywanie wydruków dotyczących różnego rodzaju zestawień oraz zawiadomień o zmianie wysokości opłat. Program współpracuje z modułem „Płatności Masowe”, który umożliwia identyfikację płatnika oraz pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

Istnieje możliwość importu (przeniesienia) danych z programu aktualnie użytkowanego. Stopień odzyskania danych jest zależny od rodzaju używanego oprogramowania.

Woda Genesis

Program pozwala na  zoptymalizowanie  pracy osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta (gminy). Program zapewnia ewidencjonowanie, rozliczanie oraz egzekucję należności za wodę i ścieki. Umożliwia naliczanie należności, przegląd, korygowanie oraz zatwierdzanie opłat na podstawie liczników lub ryczałtu. Program umożliwia obsługę zestawów inkasenckich lub import danych poprzez radiowy odczyt wskazań wodomierza. W programie dla jednego płatnika istnieje możliwość obsługi wielu liczników. Podczas rejestracji danych  płatników i wielkości posiadanych własności program automatycznie generuje karty kontowe podatników, dokonuje w nich odpowiednich zapisów księgowych dotyczących przypisów lub odpisów należności. Realizuje i w pełni kontroluje wszystkie dopuszczane prawem funkcje, nie wymagając od operatora, jakichkolwiek ręcznych modyfikacji w budowanych przez podsystem ratach, które w sposób automatyczny zapisywane są na kartach kontowych płatników w programie windykacyjnym. Program generuje informacje niezbędne dla przygotowania sprawozdań. Pozwala na wykonywanie wydruków dotyczących różnego rodzaju zestawień oraz zawiadomień o zmianie wysokości opłat. Program współpracuje z modułem „Płatności Masowe”, który umożliwia identyfikację płatnika oraz pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

Istnieje możliwość importu (przeniesienia) danych z programu aktualnie użytkowanego. Stopień odzyskania danych jest zależny od rodzaju używanego oprogramowania.