Jadłospis

Program służy do wspomagania prac związanym z zaplanowaniem zakupów poprzez sporządzenie jadłospisów, wyliczenie wartości odżywczych aż po rozliczenie się z magazynem. Dzięki zautomatyzowaniu wielu działań jadłospis pozwala uwolnić intendenta od powtarzanych operacji. Program przelicza potrawę na porcję podstawową i oblicza jej wartości odżywcze oraz gramaturę, przygotowuje listę potraw, które mogą być wykorzystywane przy tworzeniu nowych jadłospisów, pozwala powielać opisy wprowadzonych składników, potraw i jadłospisów.